Obsah

ZJIŠTĚNÍ Z ANALÝZY: Špatná orientace v budově

CÍL: Zlepšit a usnadnit orientaci v MŠ

ÚKOLY

KDY

(termín splnění)

KDO PLNÍ ÚKOL

KDO ZODPOVÍDÁ

ZA PLNĚNÍ

KOLIK

to bude stát

HODNOCENÍ

kdy se podařilo splnit

PROČ

se (ne)daří

Zjistit možnosti (kde, co dostupnost) 10.3.2017 ekotým učitelky (skřítci) 0 9.3.2017 splněno
Návrh značek 30.6.2017 celá MŠ + ekotým uč. Valentová 0 přesunuto na duben 2018 nesplněno (plnění jiných plánů, organizační změny)
Nákup lepicího papíru 15.8.2017 ředitelka MŠ učitelky (skřítci)      
Výroba značek a rozmístění 31.8.2017 učitelky ředitelka MŠ      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZJIŠTĚNÍ Z ANALÝZY: Na zahradě nemůžeme pozorovat ptáky - chybí krmítko

CÍL: Přilákání ptáků na zahradu a jejich pozorování

ÚKOLY

KDY

(termín splnění)

KDO PLNÍ ÚKOL

KDO ZODPOVÍDÁ

ZA PLNĚNÍ

KOLIK

to bude stát

HODNOCENÍ

kdy se podařilo splnit

PROČ

se (ne)daří

Vybrat místo pro krmítko, upravit prostor kolem 10.2.2017 děti ze třídy skřítků učitelky (skřítci) 0 10.2.2017 splněno
Umístit krmítko 10.2.2017 p. Němec učitelky (skřítci) 0 (sponzorský dar p. Němce) 10.2.2017

splněno

 

ZJIŠTĚNÍ Z ANALÝZY: O rostliny uvnitř MŠ se starají provozní zaměstnanci

CÍL: O rostliny se starají děti (s dopomocí provozních zaměstnanců dle potřeby)

ÚKOLY

KDY

(termín splnění)

KDO PLNÍ ÚKOL

KDO ZODPOVÍDÁ

ZA PLNĚNÍ

KOLIK

to bude stát

HODNOCENÍ

kdy se podařilo splnit

PROČ

se (ne)daří

Navštívit místní knihovnu a půjčit si knihy o pokojových rostlinách 13.2.2017 děti a učitelky učitelky 0 13.2.17

splněno

V knihách hledání rostlin, které v MŠ máme a jak se o ně stará p.uklízečka 15.2.2017 děti učitelky 0 15.2.2017 splněno
V knihách výběr rostlin, které bychom mohli v MŠ mít 17.2.2017 děti učitelky 0 17.2.2017 splěno
Oslovit rodiče o přinesení rostlin/Sběr 24.2.2017 děti/rodiče učitelky 0 24.2.2017 splněno
Dokoupení nevybraných rostlin a květináčů 3.3.2017 učitelky učitelky dle sběru - nebylo nutné, rodiče i děti přinesli dostatek
Děti pečují o rostliny, to zaznamenávají do kalendáře průběžně od sběru rostlin, nejpozději do 3.3.2017 děti učitelky/provozní zaměstnanci tříd 0 24.2.2017 splněno