Navigace

Obsah

Rozhodnutí o přijetí najdete ZDE.

 

 

Informace k zápisu

Informace k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce do Základní školy a Mateřské školy Náměšť na Hané, okres Olomouc

 

 

Zápis se koná 11. dubna 2018 od 12:30 do 17:00 hodin v 1. patře budovy I. stupně, Zákostelí 92, 783 44 Náměšť na Hané. K zápisu se dostaví děti narozené v termínu od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a děti, které v předešlém školním roce dostaly odklad povinné školní docházky o jeden rok.

 

Zápis bude mít dvě části, formální a motivační. V průběhu formální části rodiče předloží rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, vyplní (nebo odevzdají) žádost o přijetí a vyplní (nebo odevzdají) dotazník pro rodiče, kteří žádají o zápis svého dítěte do naší školy. Doba trvání této části zápisu je maximálně 20 minut.

Po skončení této části se mohou rodiče se svými dětmi zúčastnit motivační části zápisu (maximální doba 20 minut), ve které budou hravou formou zjišťovány dovednosti, které by měl budoucí žák 1. třídy zvládat a rodičům budou případně poskytnuty rady, jak některé dovednosti ještě do nástupu do školy rozvíjet.

 

 

Škola počítá příští školní rok s otevřením dvou prvních tříd s maximálním počtem do 25 dětí v každé třídě (celkem 50 dětí).

 

Kritéria pro přijetí:

 

1.      Žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu  

(kritérium č. 1)  

2.      Žáci s místem trvalého pobytu v jiném školském obvodu, kteří již mají na škole sourozence                                                                                                                       (kritérium č. 2)

3.      Ostatní žáci                                                                                                         (kritérium č. 3) 

 

Všechny potřebné dokumenty a informace obdržíte u zápisu, případně si je můžete už nyní stáhnout na našich webových stránkách. Klikněte SEM a vyberte si kategorii "Zápis do 1. třídy - dokumenty ke stažení"

Ke stažení dokumentů můžete také využít  přímý proklik z této stránky:

Informační leták ke stažení

Desatero pro rodiče budoucího prvňáčka

Kritéria pro přijetí

Dotazník k zápisu 

Žádot o přijetí k povinné školní školní docházce

Žádost o odklad povinné školní docházky

 

Důležitá informace pro rodiče, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky.

I když budete žádat o odklad školní docházky, musíte se k zápisu dostavit. Žádost je nutno podat v termínu od 1. dubna 2018 do 31. května 2018. Součásti žádosti musí být  doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Zajistěte si tyto dokumenty prosím již nyní, ať je můžete předložit spolu s žádostí.