Navigace

Obsah

Recitační soutěž 2019

Každým rokem před zraky všech žáků naší základní školy probíhá přehlídka nejúspěšnějších recitátorů. Ani letos tomu nebylo jinak. Celoškolního představení se však nemohou zúčastnit všichni, pouze vítězové třídních kol. A tak nastává těžký úkol pro paní učitelky, které za pomoci celé třídy musí posuzovat úroveň přednesu básně a výkonu recitátorů a vybrat ty nejlepší z nich.

 

O zpestření celého programu se postaraly děti z dramatického kroužku, které pomohly soutěžícím uvolnit trému a navodit příjemnou atmosféru. Jak se nám to podařilo, jsme se mohli přesvědčit v úterý 5. března, kdy zazněly verše známých i méně známých autorů.

Výsledky letošní soutěže:

1. třída

1. Alice Krejčí

2. Tadeáš Mánek

3. Jiří Zajíček

Další soutěžící: Markéta Němcová, Ondřej Zahradníček, Julie Neoralová, Šimon Zedníček

                        

I. kategorie /2. a 3.třída/

1. Nela Mojžíšová

2. Adéla Kvapilová

3. Adina Tobiášová

Další soutěžící: A. Borůvková, K. Hajkrová, K. Oklešťková, A. Solovská, Z. Richterová, B. Huňková, A. Zapletalová, G. Běhalová, K. Klimešová

II. kategorie /4. a 5.třída/

1. Jakub Vychodil

2. Andrea Čecháčková

3. Sára Mohlerová

Další soutěžící: T. Krejčovský, K. Tobiášová, S. Neoralová, M. Mánek, J. Běhal

Stejně jako v předcházejících letech nám soutěžící předvedli moc pěkné výkony a za svůj přednes byli oceněni nejenom potleskem, ale i diplomy a sladkou odměnou.

Mgr. Marie Večeřová