Obsah

Kariérový poradce

Kariérová poradkyně:

 

Kariérový poradce působí na naší škole od 1.2. 2023

 

Kariérový poradce slouží jako podpora žáků školy při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření, žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání a žáků nadaných.

Pomoc kariérového poradce bude spočívat v měsíčních individuálních setkáních s žáky, která povedou k objevování jejich zájmů a profesní orientace směřující k výběru povolání při vstupu na trh práce.

 

Pozice kariérového poradce je financovaná z Operačního programu Jan Amos Komenský
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002220
Název projektu: Šablony Náměšť na Hané