Navigace

Obsah

Manuál k provozu škol od 1.9. 2021

Typ: ostatní
Vážení rodiče, MŠMT dnes rozeslalo školám manuál k provozu škol a školských zařízení od 1.9. 2021.
Manuál je přiložen k této zprávě.

Ve školách podle tohoto manuálu  proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3x po sobě, první test provedeme 1. září s výjimkou žáků 1. ročníku, kteří se budou testovat až 2. září, dále se bude testovat v termínech 6. září a 9. září 2021.  Žáci, kteří se budou testovat 2. září (tedy prvňáci) , nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest po celou dobu, ale pravidla nošení ochranného prostředku se řídí obecným mimořádným opatřením k nošení ochrany dýchacích cest – tedy stejně, jak se budou řídit pravidla nošení ochranných prostředků v případě, negativního výsledku testů unostatních žáků. To znamená, že i tito žáci nosí ochranný prostředek ve společných prostorech školy nebo školského zařízení, v případě, kdy jsou usazeni, ochranný prostředek mít nemusí (týká se to všech dětí a žáků). 
 

Instruktážní video k použití testu GENRUI BioTech, které budeme používat,  je ZDE.

V případě pozitivního antigenního testu je ihned informován zákonný zástupce. Škola vystaví potvrzení o pozitivním testu, zákonný zástupce se obrátí na pediatra a s dítětem absolvuje PCR test. Pokud je PCR test negativní, žák se může okamžitě účastnit výuky, negativní výsledek testu musí zákonný zástupce doložit. (př. poslat mailem vedení školy).

Také pozitivní výsledek PCR testu musí zákonný zástupce vedení  školy vždy hlásit, a to bezodkladně. Škola je povinna informovat KHS a řídit se jejími pokyny.

Žák se netestuje, doloží-li:

– potvrzení o očkování ( 14 dnů po plně dokončeném očkování)

– potvrzení po prodělaném onemocnění COVID ( po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na COVID 19)

– negativní  výsledek testu provedeného v odběrovém místě – antigenní test – ne starší než 72 hodin, PCR test – ne starší než 7 dní

Je možné, aby si žák do školy přinesl vlastní test, tento test musí být schválen Ministerstvem zdravotnictví a proveden ve škole.

 

 V případě, že se žák z jakéhokoliv důvodu odmítne testovat, nosí po celou dobu stanovenou ochranu dýchacích cest, tj. respirátor nebo roušku. 
Pokud žák odmítne jak testování, tak nošení ochranného prostředku (a nevztahuje-li se na něj mimořádným opatřením stanovená výjimka z povinnosti nosit respirátor či roušku) nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit dítěti či žákovi osobní přítomnost na vzdělávání či poskytování školských služeb. Pokud by škola (školské zařízení) osobní přítomnost dítěte nebo žáka, který odmítá nosit respirátor nebo roušku, přestože podle mimořádné opatření musí, připustila, poruší mimořádné opatření.  

Další podrobnosti jsou uvedeny v přiloženém manuálu.

Mgr. Ladislav Havelka, ředitel


Příloha

Vytvořeno: 7. 7. 2021
Poslední aktualizace: 28. 8. 2021 9:40
Autor: Mgr. Ladislav Havelka, ředitel