Navigace

Obsah

Testování antigenními testy od 3.1. 2022

Typ: ostatní
Vážení rodiče a žáci, následující informace se týká testování antigenními testy od 3. ledna 2022.

Od 3.1. 2022 dochází k těmto změnám:

 

1. Preventivní testování se ve školách provede  

a) v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí  nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den  následující po tomto dni, 

b) 17. ledna 2022 a pak následně každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu  pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu. 

2. Preventivní antigenní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li  dítě nebo žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho  příchodu.  

 

 

Pokyny pro zákonné zástupce pozitivně testovaného žáka

  1. Zákonný zástupce je povinen pozitivně testované dítě ve škole vyzvednout v co nejkratší době nebo zajistit vyzvednutí jinou osobou
  2. V případě, že je výsledek PCR test žáka pozitivní, je zákonný zástupce povinen o pozitivním výsledku PCR testu bez zbytečného odkladu informovat registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost (dále jen dětský lékař). Tento dětský lékař je povinen nařídit dítěti nebo žákovi izolaci.                              
  3. Je povinen bezodkladně nahlásit škole výsledek testu.
  4. Pokud má žák školy pozitivní výsledek PCR testu a byl v průběhu 2 dnů před projevem klinických příznaků onemocnění covid-19 nebo v průběhu 2 dnů před odběrem vzorku pro provedení PCR testu, případně do dne zjištění pozitivního výsledku PCR testu osobně přítomen ve škole, je zákonný zástupce žáka povinen bezodkladně nahlásit škole výsledek testu.

Vytvořeno: 24. 12. 2021
Poslední aktualizace: 24. 12. 2021 13:11
Autor: Mgr. Ladislav Havelka, ředitel