Navigace

Obsah

 

 

 

Informace k zápisu

 

Hromadné rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021 najdete ZDE.

 

 

Aktuální informace k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce do Základní školy a Mateřské školy Náměšť na Hané, okres Olomouc

 

V souladu s  mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva  v souvislosti s  onemocněním COVID-19 a v souladu s opatřením MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021 vydávám toto  opatření, které mění organizaci a průběh zápisu k povinné školní docházce.

 

 

 

  1. Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, bude jen upuštěno od některých tradičních postupů.
  2. Zápis bude organizován bez přítomnosti dítěte ve škole a také bez přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.
  3. Žádost o přijetí k povinné školní docházceDotazník k zápisu si můžete stáhnout z našich webových stránek.
  4. Oba dokumenty vyplňte, vlastnoručně podepište, přiložte neověřenou kopii rodného listu dítěte a zašlete DOPORUČENĚ klasickou poštou na adresu ředitelství: Základní škola a Mateřská škola Náměšť na Hané, okres Olomouc, Komenského 283, 783 44 Náměšť na Hané.
  5. Termín pro příjem žádosti stanovuji od 1.4. 2020 do 30.4. 2020. (30.4. 2020 musí být žádost doručena již ve škole, podejte tedy žádost tak, aby ji pošta do tohoto data doručila !!!)
  6. Do dotazníku nám prosím uveďte Vaše mobilní číslo nebo e-mail – sdělíme Vám na něj kód, pod kterým pak bude vydáno rozhodnutí o přijetí.
  7. Zveřejněná kritéria pro přijetí zůstávají v platnosti, kapacita školy je dostatečná, předpokládáme, že přijmeme všechny děti.
  8. Z důvodů mimořádné situace proběhne jen formální část zápisu, od části motivační se upouští.

 

 

Zápis se koná 15. dubna 2020 od 13:00 do 17:00 hodin v 1. a 2. patře (v nově vybudovaných učebnách)  budovy I. stupně, Zákostelí 92, 783 44 Náměšť na Hané. K zápisu se dostaví děti narozené v termínu od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a děti, které v předešlém školním roce dostaly odklad povinné školní docházky o jeden rok.

 

Zápis bude mít dvě části, formální a motivační. V průběhu formální části rodiče předloží rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, vyplní (nebo odevzdají) žádost o přijetí a vyplní (nebo odevzdají) dotazník pro rodiče, kteří žádají o zápis svého dítěte do naší školy. Doba trvání této části zápisu je maximálně 20 minut.

Po skončení této části se mohou rodiče se svými dětmi zúčastnit motivační části zápisu (maximální doba 20 minut), ve které budou hravou formou zjišťovány dovednosti, které by měl budoucí žák 1. třídy zvládat a rodičům budou případně poskytnuty rady, jak některé dovednosti ještě do nástupu do školy rozvíjet.

 

 

Škola má kapacitu na přijetí 50 dětí. Předpokládáme ale otevření jedné první třídy. Maximálni počet dětí v jedné třídě je 30.

 

Kritéria pro přijetí:

 

1.      Žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu  

(kritérium č. 1) 

2.      Žáci s místem trvalého pobytu v jiném školském obvodu, kteří již mají na škole sourozence    

 (kritérium č. 2)

3.      Ostatní žáci                                                                                                 (kritérium č. 3) 

Všechny potřebné dokumenty obdržíte u zápisu, případně si je můžete stáhnout na našich webových stránkách www.zsnamest.cz pod odkazem Informace k zápisu do 1. třídy.

 

Důležitá informace pro rodiče, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky. I když budete žádat o odklad školní docházky, musíte se k zápisu dostavit. Žádost je nutno podat v termínu od 1. dubna 2020 do 31. května 2020. Součástí žádosti musí být doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Zajistěte si tyto dokumenty prosím již nyní, ať je můžete předložit spolu s žádostí.

Z důvodu rychlého  průběhu správního řízení Vás prosíme o podání žádosti o odklad se všemi doporučeními do 30.4. 2020 !!!

 

Všechny potřebné dokumenty a informace obdržíte u zápisu, případně si je můžete už nyní stáhnout na našich webových stránkách. Klikněte SEM a vyberte si kategorii "Zápis do 1. třídy - dokumenty ke stažení"

Ke stažení dokumentů můžete také využít  přímý proklik z této stránky:

Informační leták ke stažení

Desatero pro rodiče budoucího prvňáčka

Kritéria pro přijetí

Dotazník k zápisu 

Žádot o přijetí k povinné školní školní docházce

Žádost o odklad povinné školní docházky

Poučení subjektu údajů_GDPR.