Navigace

Obsah

 

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a z důvodu aktuálně platných mimořádných opatření vlády proběhne zápis do 1. třídy distančním způsobem.

 

 

V souladu s  mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva  v souvislosti s  onemocněním COVID-19  a v souladu s opatřením MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022 vydávám toto  opatření, které mění organizaci a průběh zápisu k povinné školní docházce.

 

 1. Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, bude jen upuštěno od některých tradičních postupů.
 2. Zápis bude organizován bez přítomnosti dítěte ve škole a také bez přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.
 3. Žádost o přijetí k povinné školní docházceDotazník k zápisu si můžete stáhnout z našich webových stránek.
 4. Oba dokumenty vyplňte, vlastnoručně podepište, přiložte neověřenou kopii rodného listu dítěte a zašlete některým z níže uvedených způsobů, kjterý vyžaduje správní řízení:
 • DOPORUČENĚ - klasickou poštou na adresu ředitelství: Základní škola a Mateřská škola Náměšť na Hané, okres Olomouc, Komenského 283, 783 44 Náměšť na Hané
 • DO DATOVÉ SCHRÁNKY ŠKOLY wphkf9v
 • E-MAILEM s elektronickým podpise zákonného zástupce (e-mailem bez elektronického podpisu nelze !!!) na adresu reditel@zsnamest.cz
 • OSOBNÍM PODÁNÍM ve škole po předchozí domluvě na termínu a čase na telefonu 585952179
 1. Termín pro příjem žádosti stanovuji od 1.4. 2021 do 30.4. 2021. (30.4. 2020 musí být žádost doručena již ve škole, podejte tedy žádost tak, aby ji pošta do tohoto data doručila !!!)
 2. Do dotazníku nám prosím uveďte Vaše mobilní číslo nebo e-mail – sdělíme Vám na něj kód, pod kterým pak bude vydáno rozhodnutí o přijetí.
 3. Zveřejněná kritéria pro přijetí zůstávají v platnosti, kapacita školy je dostatečná, předpokládáme, že přijmeme všechny děti.
 4. Z důvodů mimořádné situace proběhne jen formální část zápisu, od části motivační se upouští.

 

 

Informace k zápisu

 

 

Zápis se koná 14. dubna 2021 od 13:00 do 17:00 hodin v 1. patře budovy I. stupně, Zákostelí 92, 783 44 Náměšť na Hané. K zápisu se dostaví děti narozené v termínu od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a děti, které v předešlém školním roce dostaly odklad povinné školní docházky o jeden rok.

 

Zápis bude mít dvě části, formální a motivační. V průběhu formální části rodiče předloží rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, vyplní (nebo odevzdají) žádost o přijetí a vyplní (nebo odevzdají) dotazník pro rodiče, kteří žádají o zápis svého dítěte do naší školy. Doba trvání této části zápisu je maximálně 20 minut.

Po skončení této části se mohou rodiče se svými dětmi zúčastnit motivační části zápisu (maximální doba 20 minut), ve které budou hravou formou zjišťovány dovednosti, které by měl budoucí žák 1. třídy zvládat a rodičům budou případně poskytnuty rady, jak některé dovednosti ještě do nástupu do školy rozvíjet.

 

Škola má kapacitu na přijetí 50 dětí. Předpokládáme ale otevření jedné první třídy. Maximálni počet dětí v jedné třídě je 30.

 

Kritéria pro přijetí:

1.      Žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu  

(kritérium č. 1) 

2.      Žáci s místem trvalého pobytu v jiném školském obvodu, kteří již mají na škole sourozence    

 (kritérium č. 2)

3.      Ostatní žáci                                                                                                 (kritérium č. 3) 

 

Pro rodiče, kteří budou žádat odklad školní docházky

Důležitá informace pro rodiče, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky.  Informujte nás prosím v termínu od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021, že budete podávat žádost o odklad. Tuto informaci můžete poslat obyčejným e-mailem na adresu reditel@zsnamest.cz nebo obyčejnou poštou nebo doručit osobně do školy po předchozí domluvě. K této informaci použijte vyplněný dokument dotazník k zápisu, ve kterém je na toto sdělení kolonka. 

Vlastní žádost je nutno podat v termínu od 1. dubna 2021 do 30. dubna 2021. Tiskopis najdete ZDE nebo je uveden na konci této stránky. Součástí žádosti musí být doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. 

Zajistěte si tyto dokumenty prosím již nyní, ať je můžete předložit spolu s žádostí.

Žádost můžete podat výhradně některým z níže uvedených způsobů, který vyžaduje správní řízení:

 • DOPORUČENĚ - klasickou poštou na adresu ředitelství: Základní škola a Mateřská škola Náměšť na Hané, okres Olomouc, Komenského 283, 783 44 Náměšť na Hané
 • DO DATOVÉ SCHRÁNKY ŠKOLY wphkf9v
 • E-MAILEM s elektronickým podpise zákonného zástupce (e-mailem bez elektronického podpisu nelze !!!) na adresu reditel@zsnamest.cz
 • OSOBNÍM PODÁNÍM ve škole po předchozí domluvě na termínu a čase na telefonu 585952179

 

Všechny potřebné dokumenty  si  můžete už nyní stáhnout na našich webových stránkách. Klikněte SEM a vyberte si kategorii "Zápis do 1. třídy - dokumenty ke stažení"

Ke stažení dokumentů můžete také využít  přímý proklik z této stránky:

Informační leták ke stažení

Desatero pro rodiče budoucího prvňáčka

Kritéria pro přijetí

Dotazník k zápisu 

Žádot o přijetí k povinné školní školní docházce

Žádost o odklad povinné školní docházky

Poučení subjektu údajů_GDPR.