Navigace

Obsah

 

Sledujte prosím informace na této stránce. Zatím jsme optimisté a věříme, že zápis proběhne klasickým způsobem. Pokud by došlo ke změně a MŠMT rozhodlo, že tomu bude jinak, budeme Vás neprodleně informovat a sdělíme, jak se bude postupovat.

 

Informace k zápisu

 

 

Zápis se koná 14. dubna 2021 od 13:00 do 17:00 hodin v 1. patře budovy I. stupně, Zákostelí 92, 783 44 Náměšť na Hané. K zápisu se dostaví děti narozené v termínu od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a děti, které v předešlém školním roce dostaly odklad povinné školní docházky o jeden rok.

 

Zápis bude mít dvě části, formální a motivační. V průběhu formální části rodiče předloží rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, vyplní (nebo odevzdají) žádost o přijetí a vyplní (nebo odevzdají) dotazník pro rodiče, kteří žádají o zápis svého dítěte do naší školy. Doba trvání této části zápisu je maximálně 20 minut.

Po skončení této části se mohou rodiče se svými dětmi zúčastnit motivační části zápisu (maximální doba 20 minut), ve které budou hravou formou zjišťovány dovednosti, které by měl budoucí žák 1. třídy zvládat a rodičům budou případně poskytnuty rady, jak některé dovednosti ještě do nástupu do školy rozvíjet.

 

Škola má kapacitu na přijetí 50 dětí. Předpokládáme ale otevření jedné první třídy. Maximálni počet dětí v jedné třídě je 30.

 

Kritéria pro přijetí:

1.      Žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu  

(kritérium č. 1) 

2.      Žáci s místem trvalého pobytu v jiném školském obvodu, kteří již mají na škole sourozence    

 (kritérium č. 2)

3.      Ostatní žáci                                                                                                 (kritérium č. 3) 

 

Všechny potřebné dokumenty obdržíte u zápisu, případně si je můžete stáhnout na našich webových stránkách www.zsnamest.cz pod odkazem Informace k zápisu do 1. třídy.

Důležitá informace pro rodiče, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky. I když budete žádat o odklad školní docházky, musíte se k zápisu dostavit. Žádost je nutno podat v termínu od 1. dubna 2021 do 31. května 2021. Součástí žádosti musí být doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Zajistěte si tyto dokumenty prosím již nyní, ať je můžete předložit spolu s žádostí.

Z důvodu rychlého  průběhu správního řízení Vás prosíme o podání žádosti o odklad se všemi doporučeními do 30. 4. 2021 !!!

 

Všechny potřebné dokumenty a informace obdržíte u zápisu, případně si je můžete už nyní stáhnout na našich webových stránkách. Klikněte SEM a vyberte si kategorii "Zápis do 1. třídy - dokumenty ke stažení"

Ke stažení dokumentů můžete také využít  přímý proklik z této stránky:

Informační leták ke stažení

Desatero pro rodiče budoucího prvňáčka

Kritéria pro přijetí

Dotazník k zápisu 

Žádot o přijetí k povinné školní školní docházce

Žádost o odklad povinné školní docházky

Poučení subjektu údajů_GDPR.

 

Hromadné rozhodnutí o přijetí dětí k základnímu vzdělávání po skončení zápisuod školního roku 2021/2022 najdete ZDE.