Obsah

ANALÝZA TÉMATU ODPADY

Jak předcházíte ve škole vzniku odpadu?

Odpady – Klíčová otázka 1

Zjišťovali jsme:

 • Děti se snažily celý den pracovat tak, aby nevyprodukovaly žádný odpad, snažily se zužitkovat celý výkres

Výstup:

Z analýzy zjištěno, že velkou část nepovedených výrobků, výkresů děti vyhazují do koše, děti nejsou schopny zredukovat míru vyhozených papírů.

:-(

 

Kde (na jaké účely) ve škole využíváte „šmíráky“ = papíry popsané z jedné strany?

Odpady – Klíčová otázka 3

Zjišťovali jsme:

 • Jak jsou děti schopny využít potištěné papíry z jedné strany
 • Děti využívaly, bez dopomoci pedagogů, na různé tvoření, stříhání, lepení,
 • Pokusy – lodičky, plave papír?
 • Jemná motorika – mačkání papíru (hra s míčky z papíru) – hod na cíl, přenášená, na kameny
 • Skládání – vějíře, loďky, harmonika, čepice, popsaný papír z obou stran
 • Povídání v komunitním kruhu – použití šmíráků (na volné kreslení, zaplnění celé plochy, dokončení, lze stříhání, lepení a tvoření) – šetříme naše lesy, třídění papíru

Výstup:

Děti jsou zvyklé pracovat s papírem, který je z druhé strany potištěný a jsou schopny s ním dále pracovat, nijak je to neomezuje v práci.

:-)

 

Jak znovu ve škole využíváte odpady (obálky, papír, noviny, PET lahve, plechovky, atd.)?

Odpady – Klíčová otázka 4

Zjišťovali jsme:

 • Komunitní kruh - rozhovory o tom, co je odpadový materiál. Kladli jsme si otázky, zda lze ještě nějakým způsobem využít.
 • Řízená činnost – před děti byly umístěny různé typy odpadového materiálu a děti samy zkoušely vymýšlet, co by se z něj dalo vyrobit

Výstup:

 • V MŠ využíváme odpadový materiál produkovaný MŠ nebo i využíváme rodiče (například ruličky od kuchyňského papíru, zbytky různých materiálů z tovární výroby, atd. )

:-)

 

Vysvětlí děti, proč je dobré třídit odpad?   

Odpady – Klíčová otázka 5

Zjišťovali jsme:

 • Komunitní kruh – děti se snažily vysvětlit, proč si myslí, že je dobré třídit odpad. Jejich odpovědi se však týkaly samotného odpadu (proč nevyhazujeme odpadky na zem, jak se staráme o přírodu, jaké máme druhy kontejnerů, že něco využijeme i ke hře)

Výstup:

 • Děti nebyly schopny vysvětlit podstatu třídění odpadu

:-(

 

Jaké druhy odpadů ve škole třídíte?

Odpady – Klíčová otázka 6

Zjišťovali jsme:

 • komunitní kruh- povídali jsme si o druzích odpadu, z čeho nám zůstává odpad, proč se třídí, kam vytříděný odpad dáváme
 • řízená činnost -děti třídily odpadový materiál do jednotlivých košů určených na tříděný odpad

 Výstup:

 • děti ví, jaké druhy odpadu se v MŠ třídí a jsou obecně schopny rozlišit, jaký materiál patří do kterého kontejneru

:-)

 

Jak jsou koše na tříděný odpad označeny? Jsou u nich popisky označující, co kam patří a nepatří? 

Odpady – Klíčová otázka 7

Zjišťovali jsme:

 • V rámci řízené činnosti došlo na třídění odpadového materiálu. V oddělení Medvídci jsou umístěny tři barevné koše-žlutý, modrý, červený. Jak jsme zjistili, symboly jsou pro děti zcela nejasné, matoucí. Při třídění se řídí pouze barvou (žlutá, modrá), nikoliv symboly na koších. Zejména popis červeného koše (symbol konzervy) je pro děti zcela matoucí. V ostatních odděleních je podobná situace.

Výstup:

 • Děti jsou schopny aktivně třídit, ale nejsou si občas jisty, kam některé odpad zařadit

:-(

 

Podílíte se na úklidu okolí školy?

Odpady – Doplňující otázka 8

Zjišťovali jsme:

 • Komunitní kruh – děti hovořily o vzhledu zahrady MŠ, jak se chováme v prostorách MŠ či na vycházce, jakým způsobem přispíváme k úklidu zahrady MŠ
 • Pobyt venku – děti si všímaly rozmístění košů v obci, povídaly si o druzích odpadu, o materiálech, zastavovaly se u kontejnerů s tříděným odpadem, dávaly si hádanky na různé druhy materiálu, ze kterých jsou tvořeny

Výstup:

 • Děti se aktivně podílí na úklidu školy v různých ročních dobách (hrabání listí, odklízení sněhu, péče o záhon pletí, …)

:-)

 

Uspořádala škola (plánujete uspořádat) osvětovou veřejnou akci na téma odpady?

Odpady – Doplňující otázka 10

Zjišťovali jsme:

 • MŠ připravuje četné akce pro děti (Jablíčkový den, Den bez aut, Den Zvířat, oslava Jara, …)i jejich rodiče (Den Matek, Den Otců …), ale nepořádá akce pro širší veřejnost

Výstup:

 • MŠ nepořádá akce pro širší veřejnost, ale vidí potenciál v akci Den Země, kterou pořádá ve spolupráci se ZŠ

:-(