Obsah

ANALÝZA TÉMATU VODA

ŠETŘÍTE VODOU PŘI POUŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY Z KOHOUTKU? JAKÝM ZPŮSOBEM?

 

Voda – Klíčová otázka č.2

 

Zjišťovali jsme:

 • Komunitní kruh – opakování třídních pravidel (zejména kapičkové – v umyvárně šetříme vodou, pouštíme jen tolik vody, kolik nám stačí k opláchnutí, nestříkáme vodou)
 • před svačinou a obědem chodíme na toalety a umyvárnu společně. Splachuje a kontroluje, zda neprotéká voda ten, který odchází poslední. Na umyvárnách jsou pákové baterie.
 • Pozorování a zaznamenávání, kolik máme ve školce perlátorů a kde schází

 

Výstup:

Z analýzy zjištěn stav chybějících perlátorů – ve třídě Berušek chybí 4 z 6ti, ve třídě Medvídků 2 z 6ti, ve třídě skřítků 3 z 6ti a ve třídě Veverek 5 z 6ti.

 

:-(

 

ZJIŠŤUJETE, ZDA JSOU VODOVODNÍ KOHOUTKY A TOALETY V POŘÁDKU (ZDA NEKAPOU A NEPROTÉKAJÍ)

 

Voda – Klíčová otázka č.4

 

Zjišťovali jsme:

 • na schůzi Ekotýmu jsme se rozdělili a obcházeli třídy za účelem kontroly, zda vodovodní kohoutky a toalety neprotékají. Poté jsme se sešli a společně přiřazovali příslušné smajlíky :-) :-(

 

Výstup:

Z analýzy zjištěno, že všechny kohoutky a toalety jsou v pořádku, jen jeden kohoutek v oddělení Medvídků kapal. Dětským Ekotým vymyslel založení služby, která bude pravidelně kontrolovat, zda kohoutky a toalety ne/protékají.

 

:-)

 

POUŽÍVÁTE VE ŠKOLCE EKOLOGICKY ŠETRNÉ ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY?

 

Voda – Klíčová otázka č.6

 

Zjišťovali jsme:

 • Komunitní kruh – k čemu používáme vodu ve školce, čím špiníme vodu? Jaké ve školce používáme čistící prostředky (mýdla, prostředky na nádobí, na úklid, na praní)
 • z čeho jsou vyrobená, vysvětlení pojmu ekologicky šetrné
 • Paní školnice ukázala dětem, jaké ekologicky šetrné čistící prostředky využívají a k čemu se používají, ukázala jim značku Eko přímo na prostředcích
 • Na základě rozhovoru s paní školnicí, děti zaznamenaly do pracovního listu, na co vše ve školce využíváme ekologicky šetrné čistící prostředky

 

Výstup:

Z analýzy zjištěno, že se ve školce snažíme co nejvíce využívat ekologické prostředky a tím šetřit přírodu.

 

:-)

 

VYUŽÍVÁTE VE ŠKOLCE DEŠŤOVOU VODU?

 

Voda – Klíčová otázka č.7

 

Zjišťovali jsme:

 • Komunitní kruh – rozhovory na téma voda, k čemu všemu ji využíváme, proč je pro nás voda důležitá
 • Pracovní list – individuální rozhovory s dětmi – co vidíš na obrázku, popis, co je správně - vybarvíme, špatně škrtneme
 • Pobyt na školní zahradě – využití dešťové vody – prohlížení sudu, vysvětlování.

Děti jsou motivovány hledáním sudu, rozhovory, jak se voda dostane  do sudu, k čemu ji používáme.

 

Výstup:

Z analýzy zjištěno, že máme k dispozici sud, do kterého sbíráme dešťovou vodu, kterou následně využíváme k zalévání rostlin pouze na záhonku. Bylo by dobré zavést využívání dešťové vody i k zalévání rostlin ve třídě.


:-(

 

PODÍLÍ SE ŠKOLKA NA ČIŠTĚNÍ VODNÍCH TOKŮ, NÁDRŽÍ ČI STUDÁNEK VE SVÉM OKOLÍ?

 

Voda – Klíčová otázka č.8

 

Zjišťovali jsme:

 • Ranní činnosti – práce s encyklopediemi, vyhledávání zdrojů vody v přírodě, rozhovory o významu vody
 • Komunitní kruh – význam vody, možnosti ochrany vodních zdrojů, jaké známe vodní zdroje v okolí našeho bydliště či MŠ? Práce s mapou
 • Pracovní list – vyber správnou variantu
 • Řízená činnost – poslech pověsti o studánce v Terezském údolí, rozhovory o přečteném textu
 • rozhovory o studánce, potoku Šumici
 • Pobyt venku – vycházka podél potoku Šumice, pozorování okolní přírody (rostliny, kačeny na vodě, všímání si odpadků podél břehů i v samotném potoce), rozhovory, jak lze přírodě od odpadků pomoci

Výstup:

Často podnikáme výlety do okolí říčky Šumice i ke studánce – aktivita Otvírání studánek, nicméně samotné vodní zdroje nečistíme.

 

:-(