Obsah

Speciální pedagog

Speciální pedagog:

 

Speciální pedagog působí na naší škole od 1.11. 2023

 

Školní speciální pedagog vykonává činnosti depistážní (screeningové), konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a intervenční.  Vyučuje předmět speciální pedagogické péče.

Dále komunikuje s vedením školy, pedagogy, žáky a zákonnými zástupci a spolupracuje jak se školskými poradenskými zařízeními, tak se zdravotnickými, sociálními či dalšími službami.