Navigace

Obsah

Informace k organizaci a průběhu zápisu k povinné školní docházce do Základní školy a Mateřské školy Náměšť na Hané, okres Olomouc

 

Zápis se koná 10. dubna 2024 od 13:00 do 17:30 hodin v 1. patře budovy I. stupně, Zákostelí 92, 783 44 Náměšť na Hané. K zápisu se dostaví děti narozené v termínu od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a děti, které v předešlém školním roce dostaly odklad povinné školní docházky o jeden rok.

 

Informace k zápisu

Zápis bude mít dvě části, formální a motivační. V průběhu formální části rodiče předloží rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, vyplní (nebo odevzdají) žádost o přijetí a vyplní (nebo odevzdají) dotazník pro rodiče, kteří žádají o zápis svého dítěte do naší školy. Doba trvání této části zápisu je maximálně 20 minut.

Po skončení této části se mohou rodiče se svými dětmi zúčastnit motivační části zápisu (maximální doba 20 minut), ve které budou hravou formou zjišťovány dovednosti, které by měl budoucí žák 1. třídy zvládat a rodičům budou případně poskytnuty rady, jak některé dovednosti ještě do nástupu do školy rozvíjet.

Škola má kapacitu na přijetí 50 dětí.

Předpokládáme otevření dvou tříd. Maximální počet dětí v jedné třídě je 30.

 

Kritéria pro přijetí:

 

  1. Žáci s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu      (kritérium č. 1) 
  2. Žáci s místem trvalého pobytu v jiném školském obvodu, kteří již mají na škole sourozence                                                                                       (kritérium č. 2)
  3. Ostatní žáci                                                                                      (kritérium č. 3) 

 

 

Všechny potřebné dokumenty obdržíte u zápisu, případně si je můžete stáhnout na našich webových stránkách www.zsnamest.cz pod odkazem Zápis do 1. třídy.

 

Důležitá informace pro rodiče, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky. I když budete žádat o odklad školní docházky, musíte se k zápisu dostavit. Žádost je nutno podat v termínu od 1. dubna 2024 do 30. dubna 2024. Součástí žádosti musí být doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Zajistěte si tyto dokumenty prosím již nyní, ať je můžete předložit spolu s žádostí.

 

 

Všechny potřebné dokumenty  si  můžete už nyní stáhnout na našich webových stránkách. Klikněte SEM a vyberte si kategorii "Zápis do 1. třídy - dokumenty ke stažení"

Ke stažení dokumentů můžete také využít  přímý proklik z této stránky:

Informační leták ke stažení

Desatero pro rodiče budoucího prvňáčka

Kritéria pro přijetí

Dotazník k zápisu 

Žádot o přijetí k povinné školní školní docházce

Žádost o odklad povinné školní docházky

Poučení subjektu údajů_GDPR.

 

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2024/2025