Obsah

ANALÝZA TÉMATU JÍDLO

Dotazník k tématu Jídlo https://drive.google.com/file/d/1eLj-hYyFjf4N1l4g4geXF0Wp7ZVUL2As/view?usp=sharing

 

DOSTÁVAJÍ DĚTI K JÍDLU (SYROVÉ) OVOCE A ZELENINU?

Jídlo – Klíčová otázka č.1

Zjišťovali jsme:

 • Komunitní kruh – jaké známe ovoce, zeleninu a jaký mají pro nás význam (zdravý životní styl)
 • Řízená činnost – poznávání a třídění ovoce, zeleniny
 • Pozorování a zaznamenávání, jestli děti dostávají ve školce (syrové) ovoce a zeleninu
 • Ochutnávka ovoce a zeleniny (poznávání podle všech smyslů)
 • Předpěstování sazeniček pro výsev na zahradu, zalévání a pozorování
 • Výtvarná činnost – Zdravý talíř
 • Pohádka – O zlém bacilu a hodném vitaminu

Výstup:

Z analýzy zjištěno, že děti dostávají k jídlu (syrové) ovoce a zeleninu.

:-)

 

JE K DISPOZICI VODA ČI NESLAZENÝ NÁPOJ?

Jídlo – Klíčová otázka č.5

Zjišťovali jsme:

 • Komunitní kruh – Zdravý životní styl: Zdravý talíř, které potraviny jsou/nejsou zdraví prospěšné, význam snižování obsahu cukru v potravinách a tekutinách, rozhovory o lokálních a sezonních surovinách, plýtvání potravinami, zodpovědné volbě potravin a jejímu vlivu na planetu Zemi
 • Pohádka – Krtek léčí zajíce, O mlsném drozdovi
 • Kognitivní aktivity – kladení otázek a hledání odpovědí, objevování – práce s didaktickým materiálem, Hra na pravdu a lež, monitorování množství čerstvého ovoce a zeleniny + druhů nápojů v MŠ
 • Smyslové hry – poznej, co jíš + jakou to má chuť (sladká, slaná, kyselá, hořká)
 • Výtvarná činnost – Tlouštík Véna a sportovec Jarda (společná práce, střihání, lepení)
 • Kresba postavy – v zdravém těle zdravý duch
 • Pracovní list – Labyrint ovoce, třídění ovoce a zeleniny

Výstup:

Z analýzy zjištěno, že děti dostávají k jídlu dostatek ovoce a zeleniny, ale nemají k dispozici vodu či neslazený nápoj.

:-(

 

SLEDUJETE (S RODIČI) JÍDELNÍČEK V MŠ? MAJÍ RODIČE PŘEHLED O JÍDELNÍČKU V MŠ?

Jídlo – Klíčová otázka č.9

Zjišťovali jsme:

 • Děti z Ekotýmu se ptaly ostatních dětí ze všech tříd, zda jim maminka, tatínek, aj. čtou ráno v šatně jídelníček, co je v ten daný den na svačinu, oběd.
 • Prostřednictvím krátkého dotazníku pro rodiče, jsme hledali odpovědi na otázky týkající se tématu jídlo, které nám poslouží k získání celkového pohledu na naší MŠ a jsou pro nás také podnětem pro zkvalitnění naší práce.

Výstup:

Z analýzy, kterou prováděly děti z Ekotýmu jsme se dozvěděli, že většině dětí čtou rodiče, co je v ten daný den na svačinu, oběd (31 dětí odpovědělo Ano, 11 dětí odpovědělo Ne)

 

Prostřednictvím dotazníků hlasovalo 39% respondentů pro včasné vyvěšení jídelníčku na webových stránkách a v šatnách MŠ, 26% respondentů Spíše ano.

:-)

 

VYUŽÍVÁTE VE ŠKOLCE VÝPĚSTKY ZE ŠKOLNÍ ZAHRADY? JAKÝM ZPŮSOBEM

Jídlo – Klíčová otázka č.3

Zjišťovali jsme:

 • Komunitní kruh – rozhovory, jaké ovoce, zeleninu pěstujeme na školní zahradě
 • jakým způsobem výpěstky zpracováváme, co s nimi děláme (zaznamenávání, kreslení na papír)
 • zhodnocení z analýzy, diskuze, co jiného bychom mohli pěstovat na školním záhonku, zahradě
  a zpracovat

Výstup:

Z analýzy bylo zjištěno, že máme pouze výpěstky na záhonku (jahody, zeleninu), nemáme žádný ovocný keř. Děti projevily zájem o zasazení ovocných keřů na školní zahradě.

:-(

 

KDO NÁM CHYSTÁ SVAČINU, DÁVÁ POMAZÁNKU NA CHLEBA?

Zjišťovali jsme:

 • Komunitní kruh – rozhovory, jaké svačinky ve školce máme, kdo nám je chystá
 • třídění obrázků potravin, které máme ve školce ke svačině
 • zhodnocení z analýzy, diskuze
 • obcházení tříd a hlasování, kdo by si chtěl mazat pomazánku na chleba sám
 • obcházení personálu, zjišťování, zda by to bylo reálné (počet misek ve třídách)

 

Výstup:

Z analýzy bylo zjištěno, že svačinky chystají provozní zaměstnanci. Děti projevily zájem, že by si chtěly mazat pomazánku na chleba samy.