Obsah

ZJIŠTĚNÍ Z ANALÝZY: Špatná orientace v budově

CÍL: Zlepšit a usnadnit orientaci v MŠ

ÚKOLY

KDY

(termín splnění)

KDO PLNÍ ÚKOL

KDO ZODPOVÍDÁ

ZA PLNĚNÍ

KOLIK

to bude stát

HODNOCENÍ

kdy se podařilo splnit

PROČ

se (ne)daří

Zjistit možnosti (kde, co dostupnost) 10.3.2017 ekotým učitelky (skřítci) 0 9.3.2017 splněno
Návrh značek 30.6.2017 celá MŠ + ekotým uč. Valentová 0 přesunuto na duben 2018 nesplněno (plnění jiných plánů, organizační změny)
Nákup lepicího papíru 15.8.2017 ředitelka MŠ učitelky (skřítci)      
Výroba značek a rozmístění 31.8.2017 učitelky ředitelka MŠ      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZJIŠTĚNÍ Z ANALÝZY: Na zahradě nemůžeme pozorovat ptáky - chybí krmítko

CÍL: Přilákání ptáků na zahradu a jejich pozorování

ÚKOLY

KDY

(termín splnění)

KDO PLNÍ ÚKOL

KDO ZODPOVÍDÁ

ZA PLNĚNÍ

KOLIK

to bude stát

HODNOCENÍ

kdy se podařilo splnit

PROČ

se (ne)daří

Vybrat místo pro krmítko, upravit prostor kolem 10.2.2017 děti ze třídy skřítků učitelky (skřítci) 0 10.2.2017 splněno
Umístit krmítko 10.2.2017 p. Němec učitelky (skřítci) 0 (sponzorský dar p. Němce) 10.2.2017

splněno

 

ZJIŠTĚNÍ Z ANALÝZY: O rostliny uvnitř MŠ se starají provozní zaměstnanci

CÍL: O rostliny se starají děti (s dopomocí provozních zaměstnanců dle potřeby)

ÚKOLY

KDY

(termín splnění)

KDO PLNÍ ÚKOL

KDO ZODPOVÍDÁ

ZA PLNĚNÍ

KOLIK

to bude stát

HODNOCENÍ

kdy se podařilo splnit

PROČ

se (ne)daří

Navštívit místní knihovnu a půjčit si knihy o pokojových rostlinách 13.2.2017 děti a učitelky učitelky 0 13.2.17

splněno

V knihách hledání rostlin, které v MŠ máme a jak se o ně stará p.uklízečka 15.2.2017 děti učitelky 0 15.2.2017 splněno
V knihách výběr rostlin, které bychom mohli v MŠ mít 17.2.2017 děti učitelky 0 17.2.2017 splěno
Oslovit rodiče o přinesení rostlin/Sběr 24.2.2017 děti/rodiče učitelky 0 24.2.2017 splněno
Dokoupení nevybraných rostlin a květináčů 3.3.2017 učitelky učitelky dle sběru - nebylo nutné, rodiče i děti přinesli dostatek
Děti pečují o rostliny, to zaznamenávají do kalendáře průběžně od sběru rostlin, nejpozději do 3.3.2017 děti učitelky/provozní zaměstnanci tříd 0 24.2.2017 splněno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZJIŠTĚNÍ Z ANALÝZY: Nedostatečná organizace péče o záhon

CÍL: Každá třída má svůj vlastní vyvýšený záhon

ÚKOLY

KDY

(termín splnění)

KDO PLNÍ ÚKOL

KDO ZODPOVÍDÁ

ZA PLNĚNÍ

KOLIK

to bude stát

HODNOCENÍ

kdy se podařilo splnit

PROČ

se (ne)daří

Připravit záhon na vyvýšené záhony - RYTÍ březen 2019 žáci ze ZŠ ředitel ZŠ 0 26.2.2019

splněno

Koupit textilní folii březen 2019 vedoucí učitelka koordinátorka 360 6.3.2019 splněno
Zakrýt záhon textilní folii březen 2019 děti/Skřítci koordinátorka 0 7.3.2019 splněno
Zajistit od zřizovatele štěpku březen 2019 vedoucí učitelka koordinátorka 0 7.3.2019 splněno
Dovoz štěpky na záhon březen 2019 zřizovatel vedoucí učitelka 0 18.3.2019 splněno
Změřit a rozvrhnout záhony březen 2019 děti Ekotým 0 25.3.2019 splněno
Zakoupit záhony březen 2019 vedoucí učitelka ředitel ZŠ 12 000  29.3.2019 splněno
Založit záhony duben 2019 Ekotým koordinátorka      
Vyrobit na záhony cedulky tříd a označit je duben 2019 keramický kroužek uč.Vychodilová      
Vysadit zeleninu duben 2019 děti učitelky      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZJIŠTĚNÍ Z ANALÝZY:  Špatná orientace v budově MŠ

CÍL:  Zlepšit a usnadnit orientaci v MŠ

ÚKOLY

KDY (termín splnění)

KDO PLNÍ ÚKOL

KDO ZODPOVÍDÁ ZA PLNĚNÍ

KOLIK nás to bude stát

HODNOCENÍ (kdy se podařilo splnit)

PROČ se (ne) daří

Zjistit možnosti (kde, co, dostupnost)

10.03. 2017

EKOTÝM

učitelky

0

 9.3. 2017

splněno

 Návrh značek

 30.6. 2017

 Celá MŠ + Ekotým

 p. uč. Valentová

 0

 Duben 2018

splněno

 Návrh rozcestníku ze dřeva

 14.5. 2019

 Ekotým na schůzi

 Děti z Ekotýmu

 0

 14.5. 2019

splněno

 Výroba rozcestníku ze dřeva

 31.5. 2019

 p. koordinátorka Smítalová

 p. Smítalová

 0

 1.6. 2019

splněno

 

Nadepsání názvů tříd tužkou

18.6. 2019

p. Mádrová

Děti z Ekotýmu

0

18.6. 2019

splněno

Vypálení názvů tříd vypalovačkou

18. 6. 2019

Adélka, Peťka, Anička

Adélka, Peťka, Anička

0

18.6. 2019

splněno

Vyhledání vhodného místa

28.6. 2019

Děti ze třídy Skřítků

Děti ze třídy Skřítků

0

28.6. 2019

splněno

Střihání barevných značek

30. 9. 2019

Vilda, Peťka

Vilda, Peťka

0

24. 9. 2019 (na schůzce Ekotýmu)

splněno

Zakoupení cementu

30.9. 2019

p. Navrátil

Ráďa + Peťka N.

0

27.9. 2019

splněno

Vykopání díry, umístění rozcestníku do země

30.9. 209

p. Jedlička, Navrátil, Nový

Děti z Ekotýmu (Vilda, Evelínka, Tomášek No., Ráďa, Peťka)

0

30. 9. 2019

splněno

Lepení barevných značek na rozcestník a chodbu v MŠ

30. 9. 2019

Ekotým

Vilda, Eveli, Ráďa, Peťka, Tomášek No.

0

30. 9. 2019

splněno