Navigace

Obsah

 SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÁ PÉČE

V naší mateřské škole zajišťuje dětem speciálněpedagogickou péči Mgr. Pavla Valentová, která nabízí dětem individuální logopedickou terapii, pedagogům a rodičům konzultace a podporu při vypracování plánu pedagogické podpory či individuálního vzdělávacího plánu pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Dále u nás vede edukativně stimulační skupiny pro děti předškolního věku (tzv. Klub předškoláků), který je určen převážně pro děti s odkladem školní docházky či ty děti, u kterých vznikla potřeba rozvíjet některou z oslabených oblastí důležitých pro úspěšný vstup do ZŠ.

V neposlední řadě nabízí Mgr. Pavla Valentová konzultační a poradenskou činnost i pro rodiče či zákonné zástupce. V případě zájmu se můžete na ni obrátit osobně ve třídě Medvídků nebo telefonicky na tel. č. 722 459 631

Výše uvedená činnost probíhá ve třídě, která byla speciálně zařízena a vybavena pro tyto a další potřeby speciálního pedagoga.

 

EKOŠKOLKA

Naše mateřská škola se dlouhodobě aktivně zapojuje do environmentálních projektů, navštěvuje různá střediska ekologických aktivit například Sluňákov v Horce nad Moravou, IRIS v Prostějově či ORNIS v Přerově.

Dále připravuje různé projektové dny v prostorách MŠ, ale především na zahradě nejen pro děti, ale i rodiče a širší veřejnost, například Jablíčkový den, Den zvířat, Den stromů, Den matek i Den otců a mnoho jiných. Ve spolupráci se ZŠ Náměšť na Hané se každoročně uskutečňuje na zahradě MŠ také Den Země. Pro veřejnost je pak určena například vernisáž skřítků Podzimníčků, které tvoří rodiče s dětmi nebo různé další výtvarné výstavy na zahradě MŠ.

Naše MŠ je dlouhodobě zapojena do projektu EKOŠKOLKY - více o tomto projektu se dozvíte na samostatné záložce zde: materska-skola/ekoskolka/informace/

Od 4. 4. 2018 se mateřská škola pyšní mezinárodním titulem EKOŠKOLA. Na jaře 2020 a následně 2023 se nám podařilo mezinárodní titul obhájit.

Ekotým 2016/2017

 

KERAMICKÁ DÍLNA ZVONEČEK

Dne 17. února 2007 byla v prostorách mateřské školy slavnostně otevřena keramická dílna Zvoneček.

Přestavba a vybavení této dílny bylo financováno z programu LEADER+, v celkové částce 360 000,- Kč.

Dílna byla zpočátku využívána dětmi mateřské školy, jejich rodiči a také žáky základní školy.

Příležitost navštívit keramickou dílnu dostali i všichni obyvatelé městyse. Nabídka byla lákavá: modelování z hlíny, dekorování výrobků, motivační témata, příjemnou relaxaci pod odborným vedením paní učitelky Jany Vychodilové.

Jsme rádi, že naši keramickou dílnu pravidelně využívá 50 zájemců.

 

.............