Obsah

ANALÝZA TÉMATU PROSTŘEDÍ

MÁTE VE ŠKOLE SVÉ OBLÍBENÉ MÍSTO? A PROČ TO TAK JE?

Prostředí – Klíčová otázka 2

Zjišťovali jsme:

 • rodiče a děti z EKOTÝMU procházeli prostory MŠ i zahrady a děti jim ukazovaly svá oblíbená místa, zdůvodňovaly, proč tomu tak je

Výstup:

Z analýzy zjištěno, že děti preferují kopec, zahradu MŠ, kde se nacházejí jejich oblíbená místa, na těchto místech by nic neměnily. Děti mají rády i vnitřní prostory, například mají oblíbené místo u stolečku, kde svačí, tvoří a hrají si. Neoblíbené místo neměly.

:-)

 

JAKÁ JE VE ŠKOLE VÝZDOBA VE TŘÍDÁCH I NA CHODBÁCH? JAK DĚTI MOHOU OVLIVNIT JEJÍ PODOBU (MALBA NA STĚNÁCH, POVĚŠENÍ OBRÁZKŮ, VÝTVARNÉ PRÁCE)?

Prostředí – Klíčová otázka 4

Zjišťovali jsme:

 • děti procházely všemi prostory MŠ, podrobně si prohlédly veškerou výzdobu

Výstup:

Z analýzy zjištěno, že děti mají dostatek příležitostí pro zapojení se do výzdoby prostor MŠ, děti upřednostňují výzdobu vlastnoručně vyrobenou, preferují tvorbu z přírodnin (například stromeček z větví, sušené bylinky)

:-)

 

MÁTE VE ŠKOLE ROSTLINY? JE MÍSTO, KDE VÁM ROSTLINY CHYBÍ A PŘITOM BY TAM MOHLY BÝT? JAK A KDO SE O ROSTLINY STARÁ?

Prostředí – Klíčová otázka 5

(Pozn. tuto otázku jsme zaměřili na rostliny v MŠ, rostliny na zahradě MŠ budou analyzovány v Klíčové otázce 6 – Jaké rostliny máte na školním pozemku?)

Zjišťovali jsme:

 • rodiče a děti z EKOTÝMU procházeli prostory MŠ v rámci všech tříd a zjišťovali kolik a jakých rostlin máme, kde nám chybí, kde jich je moc, zjišťovali i pomocí rozhovoru s učitelkami/provozními, kdo se o ně stará

Výstup:

Z analýzy zjištěno, že rostlin v MŠ je dostatek, ale starají se o ně pouze provozní zaměstnanci.

:-(

 

CHODÍTE S DĚTMI VEN KAŽDÝ DEN NEBO VĚTŠINU DNŮ V TÝDNU?

Prostředí – Klíčová otázka 7

Zjišťovali jsme:

 • komunitní kruh – povídání o počasí, kdy chodíme na zahradu, kdy na procházku

 • řízená činnost – zaznamenávání do tabulky – pobyt venku ano/ne a pozorování počasí

 • pobyt venku – pozorování změn počasí, které přichází postupně spolu s ročním obdobím

Výstup:

Z analýzy zjištěno, že děti chodí ven téměř za každého počasí, vyjma silného deště.

:-)

 

JAKÉ MÁTE NA ŠKOLNÍM POZEMKU PRVKY PŘÍRODNÍ ZAHRADY? VYUŽÍVÁTE VE ŠKOLE PŘÍRODNÍ HŘIŠTĚ NEBO HŘIŠTĚ VYUŽÍVAJÍCÍ PŘÍRODNÍ PRVKY?

Prostředí – Klíčová otázka 8

Zjišťovali jsme:

 • komunitní kruh – diskuze s dětmi (co je to přírodní prvek?), jaké máme na zahradě MŠ, k čemu každý slouží nebo komu slouží

 • výtvarná činnost – kresba přírodních prvků pastelkami, vzájemné hádanky mezi dětmi, o jaký prvek se jedná

 • pohybová hra – předveď, kdo v něm bydlí, k čemu slouží (blátivá kuchyňka, hmyzí hotel)

 • pracovní list – hmyzí hotel (grafomotorika – odstředivé kruhy, rovné čáry …)

 • konstruktivní hry – stavba přírodních prvků na naší zahradě z dřevěných kostek/PET vršků

 • pobyt venku – procházka po zahradě, ukázka přírodních prvků

Výstup:

Z analýzy zjištěno, že na zahradě MŠ je dostatek prvků přírodní zahrady. EKOTÝM nepovažuje za nutné momentálně tuto otázku zařadit do plánu činností, ale další činnosti nechává otevřené nápadům a také případné rekonstrukci po zimě.

:-)

 

JAK SE NÁVŠTĚVNÍCI ŠKOLY V BUDOVĚ ORIENTUJÍ?

Prostředí – Doplňující otázka 3

Zjišťovali jsme:

 • komunitní kruh – povídání, která oddělení v MŠ máme, jak se nazývají, jak jsou označena, když půjde někdo poprvé, jak se orientuje?

 • pohybová hra – vyhýbaná – ve dvojicích v prostoru vodíme kamaráda se zavázanýma očima, snažíme se vyhnout, nesrazit se

 • pobyt venku – orientace v prostoru MŠ, ale i na zahradě – procházka po MŠ, zahradě

Výstup:

Z analýzy zjištěno, že nově příchozí mají problém najít třídy v zadních částech MŠ. Polepy na dveřích odkazují pouze na třídu Berušek a Medvídků.

:-(

 

JAKÉ DRUHY ŽIVOČICHŮ MŮŽEME NALÉZT NA ŠKOLNÍM POZEMKU (ŠKOLNÍ ZAHRADĚ) NEBO BLÍZKÉM OKOLÍ?

Prostředí – Doplňující otázka 6

Zjišťovali jsme:

 • komunitní kruh – diskuze s dětmi – chováme nějaká zvířata ve školce, jaká zvířata najedeme na školní zahradě a jaká tady vůbec nemohou žít, kde mají domeček

 • pohybová hra – využití obrázků přírodních prvků, které děti kreslily v rámci analýzy ke Klíčové otázce PROSTŘEDÍ č. 8 – předveď zvíře v záhonu (krtek), v kompostu (žížala), v hmyzím hotelu …, relaxace – hra Brouček, pohybová hra na Ježka (na honěnou)

 • konstruktivní hry – stavba zvířátek z PET vršků

 • pracovní list – ještěrka (stříhání, skládání, lepení), grafomotorika – hmyzí hotel

 • výtvarná činnost – malování vodovými fixami na téma: „zvířata na naší zahradě“

 • řízená činnost – uspořádání obrázků zvířat podle velikostí, počítání, opakování číslic (poznávání)

Výstup:

Z analýzy zjištěno, že se staráme pouze v jedné třídě o šneka (oblovka), přírodní prvky umožňují pozorovat broučky, motýly, potažmo ještěrky … ale nemáme příliš možnost pozorovat ptáčky na zahradě.

:-(

 

JAKÉ ROSTLINY MÁTE NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ?

Klíčová otázka 6

Zjišťovali jsme:

 • děti a ekotým procházely zahradou MŠ a pozorovaly, jaké rostliny máme na zahradě

 • poznávaly jsme druhy rostlin na zeleninovém záhoně, květinovém a bylinkové spirále

 • děti si všímaly i stromů

Výstup:

Z analýzy zjištěno, že děti jsou dlouhodobě zapojeny do výběru rostlin na zahradě MŠ, ví, co si mohou zasadit, aby jim to vyrostlo, ví, jak o to pečovat. Mají možnost ovlivnit množství i místo, kde rostliny budou růst.

:-)

 

MÁME VE ŠKOLCE PROSTOR, KOUTEK KE TVOŘENÍ?

Prostředí

Zjišťovali jsme:

 • Komunitní kruh – rozhovory s dětmi, zda by si rádi vytvořily nějaký výrobek z málo běžného materiálu, zda by si chtěly vyzkoušet manipulaci s kladívkem, pilkou
  a jiným nářadím
 • Rozhovory se všemi pedagogickými pracovníky, zda by uvítali koutek na tvoření (polytechnický koutek)

 

Výstup: Z analýzy zjištěno, že je zájem o polytechnický koutek, který ve školce nemáme.

:-(

 

VYUŽÍVÁTE VE ŠKOLCE DÁLE „VÝZDOBU“ V KVĚTINÁČI (TUJE, KYTKY)?

Prostředí

Zjišťovali jsme:

 • Komunitní kruh – rozhovory s dětmi, jak se jinak může využít výzdoba v květináči před vchodovými dveřmi (např. přerostlé tuje, odkvetlé kytky, …)
 • Hra na emoce: veselý/smutný (jak se cítíš, když …)

 

Výstup: Z analýzy zjištěno, že nevyužíváme „výzdobu“ v květináči, končí na kompostu nebo v popelnici.

:-(