Obsah

PLÁN ČINNOSTÍ NA STANOVENÍ SLUŽBY, KTERÁ BUDE KONTROLOVAT, ZDA JSOU VODOVODNÍ KOHOUTKY A TOALETY V POŘÁDKU (ZDA NEPROTÉKAJÍ) 

Zjišťujete, zda jsou vodovodní kohoutky a toalety v pořádku (zda neprotékají)?

 

Plán činnosti na službu na kontrolování vodovodních kohoutků a toalet

ZJIŠTĚNÍ Z ANALÝZY:  Protékající záchod

CÍL:  Stanovení služby, která bude kontrolovat, zda jsou vodovodní kohoutky a toalety v pořádku (zda neprotékají)

ÚKOLY

KDY (termín splnění)

KDO PLNÍ ÚKOL

KDO ZODPOVÍDÁ ZA PLNĚNÍ

KOLIK nás to bude stát

HODNOCENÍ (kdy se podařilo splnit)

PROČ se (ne) daří

Seznámit ostatní třídy s výsledkem analýzy a plánu činností – Zavedení služby

22.11. 2019

 Anička, Vilík

Anička, Vilík

0

19.11. 2019

 😊

 Vytisknout obrázek

na službu

22.11. 2019

Smítalová

Smítalová

 0

22.11. 2019

 😊

 Vykreslit obrázek služby

29.11. 2019

Tobík

Tobík

 0

28.11. 2019

 😊

 Zalaminovat obrázek

29.11. 2019

Anetka

Anetka

 0

28.11. 2019

 😊

 

Vystřihnout obrázek

29.11. 2019

Peťka

Peťka

0

28.11. 2019

😊

Nakreslit obrázek služby na látkový pytlíček sloužící k losování

29.11. 2019

Adélka

Adélka

0

29.11. 2019

😊

Nastřihání jmen

29.11. 2019

Peťka

Peťka

0

29.11. 2019

😊

Vylosování týdenní služby, která kontroluje a zapisuje stav

2.12. 2019

Maruška

Maruška

0

2.12. 2019

😊

               

PLÁN ČINNOSTÍ K VYUŽÍVÁNÍ DEŠŤOVÉ VODY K ZALÉVANÍ KVĚTIN VE TŘÍDĚ 

 

Plán činností Dešťová voda