Obsah

ZJIŠTĚNÍ Z ANALÝZY: Škola neuspořádala žádnou osvětovou veřejnou akci na téma odpady
CÍL:  Škola uspořádá veřejně přístupnou akci na téma odpady s představením EKOŠKOLKY
ÚKOLY

KDY

(termín splnění)

KDO PLNÍ ÚKOL KDO ZODPOVÍDÁ ZA PLNĚNÍ KOLIK to bude stát HODNOCENÍ (kdy se podařilo splnit) PROČ se (ne) daří
Vymyslet aktivity na Den Země 14.4.2017 děti ze Skřítků děti z Ekotýmu 0 14.4.2017 splněno
Příprava aktivit - kreslení 14.4.2017 děti ze Skřítků děti z Ekotýmu 0 17.4.2017 splněno
Informovat veřejnost - letáky v obci 21.4.2017 děti ze skřítků (p. Huňková) učitelky (skřítci) 0 21.4.2017 splněno (p.ředitelka zajistila hlášení místního rozhlasu)
Spolupráce se ZŠ - oslovená 17.4.2017 Ríša Huňka učitelky za Skřítků 0 17.4.2017 splněno
Společ.příprava stanovišť na šk.zahradě 25.4.2017 děti ze skřítků děti ze Skřítků 0 25.4.2017 splněno

 

ZJIŠTĚNÍ Z ANALÝZY: Špatné (nejisté) označení košů, hlavně pro děti

CÍL: Nové označení košů - pomocí fotografií

 

ÚKOLY

KDY

(termín splnění)

KDO PLNÍ ÚKOL

KDO

ZODPOVÍDA

ZA PLNĚNÍ

KOLIK

to

bude stát

HODNOCENÍ

(kdy

se podařilo splnit)

PROČ

se(ne)

daří

Pořízení fotografií odpadků

do 11.11.17

Ondra Valenta

Mgr. Valentová 0 9.11.17 splněno
Tisk fotografií 13.11.17 Mgr. Valentová Mgr. Valentová 0 13.11.17 splněno

Zalaminování

fotografií

do 17.11.17 děti ze třídy Medvídků Mgr. Valentová 0 15.11.17 splněno
Přidělání fotografií na koše do 1.12.17 děti ze všech tříd uči.ze všech tříd 0 28.11.17 splněno