Obsah

Školní psycholog

Školní psycholožka:

 

Milí žáci, žákyně, zákonní zástupci, kolegyně a kolegové,

jmenuji se PhDr. Miroslava Czyžová a jsem školní psycholožkou na Vaší škole. Mým zájmem je nabídnout pomocnou ruku své pomáhající profese vám všem, kteří cítíte, že ji potřebujete. Mým přáním je, abyste věděli, že mi vedení školy umožnilo nabídnout mé profesní zkušenosti, zájem a podporu těm z vás, kteří ji potřebují, kteří o ně stojí nebo se domnívají, že bych jim mohla být nápomocná. Naštěstí už je pryč doba, kdy lidé vnímali návštěvu psychologa jako selhání. Říct si o pomoc není ostuda. Zároveň se někdy k takovému kroku těžko odhodláváme nebo si nejsme jistí, zda je náš problém dost důležitý, abychom vyhledali pomoc odborníka. Vězte, že každý potřebuje čas od času pomoc. Abychom sami sebe lépe poznali, srovnali si myšlenky, lépe se v sobě vyznali a pak snáze hledali nové cesty pro spokojený a bohatší život, sílu a chuť překonávat další překážky.

 

V jakých situacích se na mě můžete obrátit?

Vždy, když máte pocit, že vás něco trápí, nevěříte si, nevíte si rady a máte dojem, že jste na svůj problém sami. 

  • •    když vám nic nejde tak, jak byste chtěli
  • •    když máte problémy se svým okolím a nevíte, jak je řešit
  • •    když vás trápí něco osobního (strach, obavy, špatné sny, úzkosti, hádka s kamarádem, tréma, nepochopení …), každá bolest má svou příčinu
  • •    když se děje něco ve vašem blízkém okolí, co nechcete nebo nemáte komu říct 
  • •    zkrátka kdykoliv, když si potřebuje třeba jen o čemkoliv popovídat, svěřit se a urovnat si myšlenky

Kdo se na mě můžete obrátit?

Kdokoliv z vás, kdo se domnívá, že mu mohu být prospěšná či nápomocná při řešení problémů, nebo v tíživé životní situaci.   

Kde a kdy mě najdete?

Ve škole budu osobně přítomna v lichých týdnech v pondělí, úterý a ve středu. V sudých týdnech ve čtvrtek a pátek. V tyto dny mě zastihnete v knihovně v 1. patře, nebo ve sborovně školy.

Těm z vás, pro které je příjemnější či přijatelnější písemný kontakt, nabízím možnost komunikace na emailové adrese: czyzomir@zsnamest.cz. Email použijte třeba i jen pro mé oslovení, navázání kontaktu a dohodnutí případné, následné osobní schůzky. 

 

Chci věřit a budu si přát, aby moje přítomnost mezi vámi byla příjemná, užitečná a ne zbytečná. 

Pokud jste dočetli až sem, děkuji za váš zájem a budu se těšit na naše setkání a osobní kontakt. 

PhDr. Miroslava Czyžová         
 

Doplňující informace a legislativa v souvislosti s pozicí školního psychologa:                  

Školní psycholog je nezávislý pracovník školy, pracuje v souladu s profesním Etickým kodexem schváleným Asociací školních psychologů ČR a SR a je vázán mlčenlivostí - informace z rozhovorů jsou důvěrné. S osobními údaji je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Výjimku tvoří ty případy, které jsou vázány oznamovací povinností, např. kdy je důvod k obavám, že žákovi hrozí bezprostřední nebezpečí, případně žák ohrožuje jiné osoby aj. Náplň práce školního psychologa je definována vyhláškou  č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních v platném znění (novela – vyhláška 197/2016 Sb.).

K práci školního psychologa je nezbytný Generální informovaný souhlas - slouží jako informace rodičům a zákonným zástupcům o tom, že ve škole je k dispozici školní psycholog. V listinné podobě jej obdrží všichni žáci ve škole. Tímto vás žádám o seznámení se s ním, jeho podpis a vrácení zpět do školy. Podpisem umožňujete vašemu dítěti využívat pomoci školního psychologa při řešení kolektivních, třídních záležitostí. Pokud vaše dítě bude mít zájem a dohodne se s psychologem na dlouhodobé, opakované spolupráci, budete informováni a požádání o souhlas prostřednictvím Individuálního informovaného souhlasu. Bez souhlasu zákonného zástupce nemůže školní psycholog s žákem pracovat.

Pozice školního psychologa je financovaná z Operačního programu Jan Amos Komenský
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002220
Název projektu: Šablony Náměšť na Hané